Štítek: Císařský ostrov

Infoservis Technologie

Praha se dočkala nové lávky v Tróji

Lávku propojující pražskou Troju s Císařským ostrovem budou po celou dobu její životnosti online monitorovat speciální snímače a čidla a nepřetržitě hlídat její technický stav. V rámci pilotního projektu bude sledování pod správou Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK Praha) zajišťovat Fakulta stavební ČVUT v Praze. Přístroje zde odborníci z Katedry betonových […]

Zajímavé stavby

Unikátní řešení pro vodu na Císařském ostrově

Cílem rozsáhlého souboru investičních akcí, zahrnujících sedm etap výstavby, bylo zvýšení kapacity a účinnosti pražské Ústřední čistírny odpadních vod. Další motivací pro vznik projektu byly povodně v roce 2002, které se staly impulsem pro změnu územního plánu po roce 2003 – tento časový údaj je považován za počátek celého projektu […]