Štítek: BRAUN PARTNERS

Legislativa

Je manipulační plocha součástí pozemku?

V době, kdy byl přijímán v současnosti účinný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) bylo jako jeden z hlavních přínosů nové úpravy prezentováno znovuzavedení zásady superficies solo cedit (tedy zásady, že veškeré věci, nejen stavby, které jsou napevno spojené s pozemkem, se stávají součástí pozemku a […]

Legislativa

Černé stavby v pojetí stavebního úřadu

Dotaz: Jsme majitelé kempu. V areálu jsme vybudovali inženýrské sítě, restauraci a polovinu areálu máme jako zastavitelnou plochu. Dále máme povolení na výstavbu zhruba 20 chat/bungalovů. To vše s územním souhlasem mít kemp jako rekreační a sportovní areál. Vzhledem k finanční situaci jsme se rozhodli pronajímat pozemky v zastavitelné ploše […]