Zajímavé stavby

Zajímavé stavby

Budoucnost zauhlovačky ohrožují finance a úředníci

Zauhlovací a vodárenská věž (krátce Zauhlovačka), která stojí v areálu bývalé textilní továrny Intex ve Vratislavicích nad Nisou, byla dlouho opomíjenou perlou industriálních staveb na severu Čech. Bez jakékoliv možnosti využití jejích prostor tiše chátrala bez zájmu majitele i široké veřejnosti. Tedy až do chvíle, kdy si jí všimla Jitka […]

Zajímavé stavby

Chrám vína je ve stodole i v podzemí

Vinařská stodola ve své pokorné a konzervativní architektuře objevila půvab tradičního tvarosloví a kompozičních principů. Společně s ní bylo obnoveno přilehlé náměstí, které doplňuje osvětlená fontána. Z druhé strany stodoly je parková úprava s volně protékajícím vodním prvkem. Ústí do jezírka s molem, u něhož se nachází výstup z degustačního sklepa. Pod náměstím se skrývá kruhový chrám vína s […]

Technologie Zajímavé stavby

V Polabí je dobře ukotvena inteligentní stavba

Výrobně administrativní budova pro společnost Teco byla navržena jako příklad inteligentního domu a pokročilé energetiky s prezentací za plného provozu – provádí se tu průběžná měření pro zpětné hodnocení. Po dohodě s výzkumnými a univerzitními centry se může využít i pro vývoj a testování nových regulačních algoritmů a metod za reálného provozu. […]

Technologie Zajímavé stavby

Dům pro babičku v nízkoenergetickém standardu

V Třebíči byl letos dokončen dům, jehož tvar do značné míry předurčila okolní zástavba. Přesto je ve čtvrti naprosto výjimečný – zvenku jej vymezují betonové stěny garáže, nad níž už je jen poměrně drobná hmota obytné části v jednoduchém archetypálním výrazu. Interiéry autoři projektu navrhli velkoryse, přestože jsou vlastně poměrně malé. Originální a […]

Technologie Zajímavé stavby

V Brně se buduje kostel z betonu

Architekt Marek Jan Štěpán ve svém návrhu nového kostela na sídlišti Lesná usiloval o výrazově jednoduchou a čitelnou stavbu, rozhodl se tedy pro kruhový půdorys a samostatně stojící věž. Jako stavební materiál zvolil pohledový beton v kombinaci s barevnými skly. Docílil tak toho, se že se tu setkají racionální geometrie sídliště a emočně výrazná geometrie sakrální stavby. Na brněnském sídlišti […]

Zajímavé stavby

Kanceláře doplnily terasy pro odpočinek

Administrativní budova Visionary stojí v exponované nárožní pozici ulic Argentinská a Plynární. Stala se tak symbolickou branou do rozsáhlého transformačního území brownfieldu bývalého nádraží Praha–Bubny. V minulosti byly na rozvojové území Praha–Bubny zpracovány urbanistické studie, které potvrdily obrys bloku vymezeného ulicemi Argentinská, Plynární, Železničářů a Poupětova. V současnosti je dokončena […]

Technologie Zajímavé stavby

Originální stavba nabízí výjimečné prostory

Main Point Pankrác autoři projektu vytvořili jako exaktně opracovanou strojní součástku, technicistní přístup propojili s důrazem na efektivní výkon. Čtyřicet metrů vysokou kompozici založili na půdorysu pěti zaoblených trojúhelníků, které daly objektu zajímavý a proměnlivý vzhled. Budova díky svému tvaru a světlé výšce kanceláří až 3,3 metru nabízí až 1,5x více denního […]

Technologie Zajímavé stavby

Problematika výstavby ocelové konstrukce mostu

Parádní disciplínou Metrostavu je i výroba složitých ocelových konstrukcí. Naposledy se to potvrdilo při dodávce masivní ocelové konstrukce silničního mostu v Lysé nad Labem, vedeného přes třínáctikolejnou železniční trať situovanou v těsné blízkosti zdejšího vlakového nádraží. Most je celkově rozdělen na tři úseky ležící dohromady na dvou opěrách a osmi betonových pilířích (značeno posloupně čísly 1–10), z nichž […]

Zajímavé stavby

Sklárna a minipivovar souzní v Harrachově

Pivo vždy patřilo ke sklářství. A tak několik let po koupi harrachovské sklárny se v hlavě majitele Františka Novosada začala rodit myšlenka na výstavbu minipivovaru. Minipivovar NOVOSAD&SYN Harrachov vznikl konverzí na místě dřívější hutní kanceláře a části dvora sklárny. Sklárna Novosad a syn je soukromá, druhá nejstarší sklárna v Čechách. Byla založena před rokem 1712 na jilemnickém panství hrabat […]

Technologie Zajímavé stavby

Elegantní konstrukce pro novou lávku

První cenu v architektonické soutěži na novou lávku v Hlásné Třebani získala kancelář Stráský, Hustý a partneři. Na návrhu porota ocenila především eleganci konstrukce, která souzní s okolní krajinou. Obec Hlásná Třebaň se nachází na levém břehu řeky Berounky, na druhém břehu leží Zadní Třebaň. Zatím je propojuje pěší lávka z roku 1960, která je vinou […]